Soutenez Armenews !
VALENCE Rubrique
"

Fête Découverte des reliques de St- Grégoire l’Illuminateur


ԳՅԻՒՏ ՆՇԽԱՐԱՑ Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ" Fête Découverte des reliques de St- Grégoire l’Illuminateur
Հոգեգալստի երրորդ շաբաթ օրը Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցին Ս. Գրիգոր Լուսավորչի նշխարների գտնվելու առթիվ սահմանել է հատուկ տոն` « Գիւտ նշխարաց սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ » : Աստծո կամոք Գարեգին Բ Հայրապետին էր վերապահված պատմական մի առաքելություն. 2000թ. նոյեմբերի 13-ին Վեհափառը Վատիկանից` իր հետ բերեց հայոց առաջին քահանայապետի` Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մասունքները, որոնք նրան էր հանձնել Հռոմի Կաթոլիկ Եկեղեցու պետ Հովհաննես Պողոս Բ Պապը : Մեծ հանդիսավորությամբ մասունքները բերվեցին Սուրբ Էջմիածին, ապա Սուրբ պատա­րագից հետո տեղափոխվեցին Երևանի Սուրբ (...)

Pour accéder à la version complète de cet article,
vous devez être abonné.


Vous utilisez fréquemment armenews ?
Merci alors de penser à vous abonner.