Soutenez Armenews !
BELGIQUE Rubrique

Rencontre - Conférence avec Tatul HAKOBYAN


Annonce
ՍիվիլՆեթի լրագրող, Հայկական ուսումնասիրութիւնների ԱՆԻ կենտրոնի համակարգող
Թաթուլ Յակոբեան
11 նոյեմբերին Պրիւքսէլի մէջ
հանդէս պիտի գայ հանրային բանախօսութեամբ
« Ի՞նչ է փոխուել և ի՞նչ չի փոխուել Հայաստանում թաւշեայ յեղափոխութիւնից յետոյ » :
Հայ Տուն, 83 Rue du Gaz 1020 Bruxelles, ժամը 19։30-ին
19:00 – 19:30 Ժամանում, հանդիպում, 19:30 – 21:00 Բանախօսութիւն – քննարկում, 21:00 – 23:00 Մտքերու փոխանակում, գիրքերու ներկայացում
Հանդիպումը պիտի վարէ ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ թերթի տնօրէն՝
Ժիրայր ՉՈԼԱՔԵԱՆ
Ներկաները հնարաւորութիւն պիտի ունենան ձեռք բերելու Թաթուլ Յակոբեանի հեղինակած և հրատարակած գրքերը։
« Ce qui a changé et ce qui n’a pas changé après la révolution de velours (...)

Pour accéder à la version complète de cet article,
vous devez être abonné.


Vous utilisez fréquemment armenews ?
Merci alors de penser à vous abonner.